Verklaring inzake gegevensbescherming

Onze beloftes op het vlak van bescherming van uw persoonsgegevens

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Aquarelle-Boeckx NV met een kapitaal van 2 167 132,58 €,Prins Boudewijnlaan 7B bus 0202 BE - 2550 Kontich België.

Vertrouwensrelatie tussen Aquarelle-Boeckx NV en zijn klanten

Aquarelle-Boeckx NV (hierna ‘Aquarelle’) hecht bijzonder belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn klanten. Wij verbinden ons er dan ook toe aan de Belgische wet art. 80 § 4,2° van 14 juli 1991 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, zoals gewijzigd door Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, ook wel de ‘AVG’ genoemd, na te leven.

Door gebruik te maken van aquarelle.be, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt zoals in deze Verklaring inzake gegevensbescherming is beschreven.

Toepassingsgebied

Deze Verklaring inzake gegevensbescherming beschrijft hoe Aquarelle uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u onze website gebruikt. Onze verklaring heeft ook betrekking op andere manieren om persoonsgegevens te verzamelen, zoals de telefoon wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst. Alle onderaannemers die nodig zijn voor de uitvoering van uw bestelling op onze website of diensten die uw persoonsgegevens verwerken, kunnen in overeenstemming met de AVG in hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden bijkomende regels inzake geheimhouding hebben opgenomen.

Verzameling van gegevens en doeleinden van de verwerking

Aquarelle verzamelt persoonsgegevens over iedere gebruiker die de website bezoekt, informatie raadpleegt of een bestelling plaatst, in het bijzonder door gebruik te maken van cookies in overeenstemming met de Europese wetgeving en de Europese regelgeving ter zake.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?