Respect voor het privéleven

[page.privacy.subtitle.text]

I. De garanties van Aquarelle.be Wij behandelen uw gegevens op vertrouwelijke wijze, in overeenstemming met de nationale en internationale organisaties, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998. II. Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, geeft u ons expliciet uw toestemming om deze informatie voor de doeleinden hieronder beschreven te verwerken. De gegevens worden opgenomen in de bestanden van Aquarelle.be en we behandelen deze voor het beheer van ons leden en publicaties, diensten om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren (selecties, website suggesties,...), om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten en producten die Aquarelle.be uitgeeft en heel af en toe door onze geselecteerde partners. Op elk moment en zonder enige rechtvaardiging kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. III. Cookies We maken af en toe gebruik van cookies om u te voorzien van een betere service. Een cookie is een klein bestand dat is opgeslagen door een website op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden bij een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan enkel gelezen worden door de website die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie of toegangscodes te onthouden, die u voorkomt om deze te herhalen elke keer dat u onze site bezoekt. De meeste cookies werken enkel één keer per sessie of bezoek. Geen enkel cookie bevat informatie waardoor u waarschijnlijk via telefoon gecontacteerd kan worden, via e-mail of per post. U kunt ook uw browser zo instellen zodat u een mededeling krijgt bij het maken van cookies of om hun creatie te voorkomen (sommige diensten waarvoor cookies nodig zijn, zijn dan niet langer meer beschikbaar.) IV. Publicatie en bekendmaking van uw persoonlijke gegevens Aquarelle.be kan uw persoonlijke informatie op verzoek van elke wettelijk geautoriseerde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien de onderneming te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om de wetten en reglementen na te leven. Dit geld ook in geval van een rechtzaak tegen Aquarelle.be en / of om de website te beschermen of de rechten of eigendom van Aquarelle.be te verdedig, alsook de site of gebruikers van Aquarelle.be. Aquarelle.be kan gevraagd worden om deze gegevens openbaar te maken aan, in geval van extreme omstandigheden, om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Aquarelle.be en / of de website of het publiek te beschermen.